Lleis tombades

El Tribunal Constitucional espanyol ha anul·lat o suspès lleis aprovades pel Parlament de Catalunya que tindrien conseqüències positives pel benestar de la gent. Vegem-ne alguns exemples agrupats per temes.

Medi Ambient

 1. Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic. Recorreguda el 3/11/2017.
 2. Llei 12/2014 del 10 d’octubre. Emissions de gasos.
 3. Llei  2/2014, article 167.1, del 27 de gener. Anul·lada el 14/04/2016.

Aquestes lleis permetrien:

 • Dur a terme polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
 • Promoure la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l’elaboració i avaluació de les polítiques climàtiques.
 • Carregar impostos propis sobre les emissions de gasos, produïts per l’aviació comercial, per la indústria i l’energia nuclear, per tal de mitigar l’efecte hivernacle.
 • Prohibir la tecnologia de la fracturació hidràulica, fracking, quan pugui produir efectes negatius mediambientals.

Sanitat

 1. Llei 9/2017, del 27 de juny. Universalització de l’assistència sanitària. Aprovada amb el vot contrari del PPC , l’abstenció de Cs i el vot favorable de la resta de grups. Suspesa el 24/04/2018.

Aquesta llei preveu garantir  el dret a l’assistència sanitària a totes les persones residents a Catalunya amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut.

Drets Socials

 1. Llei 21/2017 de 20 de setembre de l’Agència Catalana de Protecció Social. Suspesa parcialment el 21/03/2018.
 2. Llei 17/2015 de 21 de juliol d’Igualtat efectiva de dones i homes. Anul·lada parcialment el 31/10/2016.

Aquestes lleis permetien:

 • Garantir el dret a les prestacions socials a totes aquelles persones que no tenen prou recursos econòmics.
 • Garantir una educació no discriminatòria per raó de sexe.
 • Prevenir l’assetjament sexual.
 • Garantir la igualtat de tracte en l’accés a l’ocupació, la formació i les condicions de treball.
 • La participació política i social de les dones.
 • La igualtat efectiva en la vida familiar.

Habitatge i pobresa energètica

 1. Decret-llei contra la pobresa energètica 6/2013. Suspès el 22/04/2016.
 2. Decret-llei contra pobresa energètica 4/2016.
 3. Llei d’impostos als habitatges buits 4/2016. Suspesa parcialment 20/03/2018.
 4. Llei d’emergència habitacional, o contra els desnonaments 24/2015. Suspesa parcialment el 20/09/2016.

Aquestes lleis permetrien:

 • Protegir les persones i les famílies de perdre el seu habitatge pel sobreendeutament.
 • Garantir el dret fonamental a un habitatge digne.
 • Impedir els desnonaments sense oferir abans un lloguer social.
 • Sancionar els grans tenidors d’habitatge.
 • Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat) a les llars vulnerables durant l’hivern.