Fotografies dels nostres actes

Jornada de multiparadetes del 10 de juny de 2017 a L’Hospitalet (Mercat de la Florida)