6 de febrer 2018: Assemblea general de Les Corts per la Independència

El proper dimarts 6 de febrer a les 19h a les Cristalleries Planell (carrer Doctor Ibáñez 38) tindrà lloc l’Assemblea General de Les Corts per la Independència amb l’ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general del dia 7 de novembre de 2017.
  2. Renovació de la Junta (Secretariat Territorial segons els  estatuts).
  3. Presentació i aprovació, si escau, d’esmenes al Full de Ruta 2018.
  4. Torn obert de paraules.

Podeu presentar les candidatures per formar part de la Junta a l’adreça  lescorts@assemblea.cat. A més del vostre nom, podeu incloure la motivació de la vostra candidatura i el càrrec que preferiríeu ocupar. Els càrrecs poden variar en funció del moment, però hi ha d’haver com a mínim coordinació, secretaria i tresoreria. Vegeu el Reglament de Règim Intern.

Recomanem que els candidats hagin participat activament en l’organització d’activitats de l’Assemblea Territorial en els darrers mesos.

La Junta sortint proposa reorganitzar l’Assemblea de Les Corts en 3 comissions, que assumirien bona part de les funcions que fins ara han vingut desenvolupant els membres de la Junta. Es proposen les comissions d’actes, parades i comunicació.

La comissió de parades s’encarregaria de les parades informatives. Aquesta comissió localitzaria les millors ubicacions, demanaria els permisos, gestionaria els doodles, coordinaria la logística del muntatge i desmuntatge, faria el seguiment i la compra del marxandatge, es proveiria de material informatiu a repartir, etc.

La comissió de comunicació s’encarregaria de la difusió interna dels actes i comunicats i de la comunicació externa. Entre les seves funcions, s’inclouria la gestió del web i de les xarxes socials (twitter, facebook i instagram), actualització de l’agenda del web, disseny dels cartells, contacte amb els mitjans de comunicació, coordinació amb CDR/Òmnium, etc.

La comissió d’actes s’encarregaria de proposar i impulsar actes, que seran debatuts a l’Assemblea de dinamització. S’encarregaria de la recerca dels locals/emplaçament, la recerca de ponents o del material necessari per el desenvolupament de l’acte (permisos, equips de so, etc.)

Les comissions es coordinarien entre elles. Es proposa que cada comissió inclogui almenys un membre de la Junta.

Pel que fa a les esmenes al full de ruta, podeu enviar-les a l’adreça  lescorts@assemblea.cat  o presentar-les directament a l’assemblea.

Sharing is caring!