Traca final de paradetes!

01/09: Av.Madrid/Comandant Benítez
02/09: Av.Madrid/Comandant Benítez
03/09: Intensiu Plaça Catalunya
04/09:Av. Meridiana (entre garcilaso i felip II)
08/09:Av. St.Ramon/Collblanc
09/09: Av.Diagonal 545/Decathlon
17/09: Intensiu Plaça Catalunya
Parades Les Corts i Meridiana: http://doodle.com/u5u88mq4htnpzum8

Parades Plaça Catalunya Intensius Setembre: http://doodle.com/p5kvpi4rgczsdh55

Sharing is caring!